అమెరికాలో నేలకూలిన వందలాది ఇళ్లు

ఓహియో: మధ్య అమెరికా రాష్ట్రం ఓహియోలో టోర్నడో బీభత్సం సృష్టించింది. టోర్నటో ధాటికి వందలాది ఇళ్లు నేలకూలాయి. పలువురు గాయపడ్డారు. విద్యుత్తు సరఫరా కూడా నిలిచిపోవడంతో లక్షలాది

Read more