న్యూజిలాండ్‌ ప్రధాని ఆర్డెన్‌కు పాఠాలు

అధ్యక్ష పదవి కాలం ముగిసని తర్వాత సాధారణ జీవితం గడుపుతున్న ఒబామా అప్పుడప్పుడు ప్రజలకు అవసరమయ్యే ప్రసంగాలు చేస్తుంటారు. తాజాగా ఓ పారిశ్రామికవేత్తల సదస్సులో భాగంగా న్యూజిలాండ్‌లో

Read more