ఊబ‌కాయంతో గుండె జ‌బ్బులు

బడిమెట్లు ఎక్కలేక ఆయాసపడే పసివాళ్లు, కూరగాయల మార్కెట్‌ దాకా వెళ్లి రావటానికి అపసోపాలు పడిపోయే గృహిణులు, బాన పొట్టల బాబాయిలు.. ఎటు చూసినా ఇవే దృశ్యాలు. భారత్‌

Read more

కొవ్వు ఎక్కువయితే స్థూలకాయం

కొవ్వు ఎక్కువయితే స్థూలకాయం శరీరంలో కొవ్వుపదార్థం ఎక్కువగా ఉండటాన్ని స్థూలకాయం అంటారు. నేటి సమాజంలో స్థూలకాయం అధికంగా విస్తరిస్తున్నది. మనిషిలో స్థూలకాయం క్రమేణా పెరుగుతూ తరచు జీవితాంతం

Read more

ఊబకాయాన్ని సులభంగా వదిలించుకుందాం

ఊబకాయాన్ని సులభంగా వదిలించుకుందాం పరిమితికి మించి బరువుగా ఉండడాన్ని స్థూలకాయం లేదా ఊబకాయం అంటారు. అవసరమైన దానికంటే అతిగా ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ శక్తిని ఇచ్చే

Read more