మండల్‌ కమిషన్‌. బిసిల దండాలు

బిసిలకు సాధికారత లభించేనా ప్రభువెక్కిన పల్లకేనోయ్ ఆదిమోసే బోయిలు ముఖ్యం కాదంటున్న సామాజిక నేపథ్యంలో, బోయిలు కూడా ప్రజాస్వామ్య పల్లకి ఎక్కాలనే మానవీయకోణంతో, సామాజిక న్యాయం, సహజన్యాయం,

Read more

ఇప్పట్లో తెలంగాణలో ఓబిసీ రిజర్వేషన్లు లేనట్లే

బిజెపియేతర రాష్ట్రాల్లో అమలుకు వాయిదా అడుగులు హైదరాబాద్‌: అగ్రవర్ణాల్లోని పేదలకు 10శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ కేంద్రం రాజ్యాంగ సవరణ చేసి పార్లమెంట్‌లో బిల్లును ఆమోదించినప్పటికీ బిజెపియేతర రాష్ట్రాల్లో

Read more