నువ్వుల రొట్టెలు

నువ్వుల రొట్టెలు కావలసినవి : బియ్యపు పిండి-ఒక కేజి, గోరువెచ్చని నీళ్లు-అరలీటరు వేయించిన తెల్లనువ్వు లు-200గ్రా తయారుచేసే విధానం: బియ్యప్పిండిని జల్లించి పెట్టుకోవాలి. అరలీటరు నీళ్లను వేడిచేయాలి.

Read more