నున్న మామిడిపండ్ల వ్యాపారుల ఆందోళన

నున్న మామిడిపండ్ల వ్యాపారుల ఆందోళన విజయవాడ: సున్న మార్కెట్‌లో మామిడిపళ్ల వ్యాపారులు ఆందోళనకు దిగారు.. ఆహార నియంత్రణ అధికారులు తనిఖీలు చేసి కేసులు నమోదు చేయటాన్ని నిరసిస్తూ

Read more