సంధి లేదా పోరు దేనికైనా సిద్ధం

సియోల్‌: అణు నిరాయుధీకరణ చర్చలకు అమెరికాకు తాము పెట్టిన గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో దేశ భద్రత కోసం ‘సంధి లేదా పోరు దేనికైనా సిద్ధమని ఉ.కొరియా అధ్యక్షుడు

Read more