ప్రెసిడెంట్‌ ట్రంప్‌ ఆసక్తికరమైన గాథ!

వార్తల్లోని వ్యక్తి లోగడ అమెరికా అధ్యక్షులు కొందరు భారతదేశాన్ని సందర్శించకపోలేదు. కాని, నేడు భారతదేశాన్ని సందర్శిస్తున్న డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మాత్రం విలక్షణ అధ్యక్షుడు. బహుశా అమెరికాకు ఇలాంటి

Read more