రాజ్యసభలో ఎన్నారై వివాహ రిజర్వేషన్‌ బిల్లు…

న్యూఢిల్లీ: మోసపూరితంగా భారతీయ మహిళలను వివాహమాడుతున్న ప్రవాస భారతీయుల (ఎన్నారై) కేసుల నేపథ్యంలో ఎన్నారై పెళిల్లకు 30రోజుల్లోగా రిజిస్టర్‌ చేయడం తప్పనిసరి చేస్తూ రాజ్యసభలో సోమవారం బిల్లు

Read more