పదిలంగానే ఉన్న ఏసుక్రీస్తు ముళ్ల కిరీటం

పారిస్‌: మధ్యయుగపు కట్టడం నోటర్‌ డామ్‌ చర్చి…పారిస్‌లో అగ్నికి ఆహుతైన విషయం తెలిసిందే. ఐతే ఆ మహాద్భుత క్యాథడ్రల్‌ ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉంటున్న అనేక ప్రాచీన వస్తువులు

Read more