నోటిపూత

నోటిపూత నోటిపూత కొన్ని సందర్భాలలో వంశ పారం పర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. నోటిపూతతో బాధపడేవారు మలబద్ధకం లేకుండా, విరేచనం సాఫీగా అయ్యేలా చూసుకోవాలి. త్రిఫలా చూర్ణ

Read more