ప్రకృతి దోషం కాదు, ఇది మనిషి ద్రోహమే!

నీరుగారుతున్న సాగు,తాగునీటి సంరక్షణ తెలుగు రాష్ట్రాల చరిత్రను పరిశీలించినా కాకతీయులుకానీ, విజయనగరాధీశుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయుల కాలం నుంచీ సాగునీటికి.. ముఖ్యంగా చిన్ననీటి వనరులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. వాన

Read more