రైతుల నివేదికపై స్పందించలేదు: స్వామినాథన్

చేన్నై ప్రభాతవార్త : వ్యవసాయాన్ని లాభాసాటిగా మార్చేందుకు ఉద్దేశించిన రైతుల జాతీయ కమిషన్ నివేదికపై నాటి యూపీఏ ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రముఖ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త

Read more