ఉత్తర మెక్సికో జైలులో ఖైదీల ఘర్షణ: 13 మంది మరణo

ఉత్తర మెక్సికో జైలులో ఖైదీల ఘర్షణ ఉత్తర మెక్సికో:  కడిరెడ్టా జైలులో ఖైదీల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో 13 మంది చనిపోయారు. పలువురు గాయపడ్డారు. జైలులో ఒక్క

Read more