నాలుగున్నర నెలల తర్వాత ప్రజారవాణా సేవలు

నాలుగున్నర నెలల తర్వాత ప్రజారవాణా సేవలు శ్రీనగర్‌: కశ్మీర్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రజా రవాణా సేవలను పునరుద్దరించారు. సుమారు నాలుగున్నర నెలల తర్వాత ప్రశాంతం వాతావరణ నెలకింది.

Read more