ప్రధా‌నిగా మోడీ మరో రికార్డు

అత్యధిక కాలం పాలించిన నాలుగో ప్రధానిగానూ రికార్డు న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మరో రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. కాంగ్రె‌సే‌తర ప్రధా‌న‌మం‌త్రుల్లో అత్య‌ధి‌క‌కా‌లం‌పాటు పద‌విలో ఉన్న వ్యక్తిగా

Read more

రెండోసారి తొలి కాంగ్రెసేతర ప్రధానిగా మోది

న్యూఢిల్లీ: ప్రధానిగా రెండోసారి నరేంద్రమోది ప్రమాణం చేయనున్నారు. దేశానికి ఆయన 14వ ప్రధాని. గురువారం రాత్రి 7 గంటలకు రాష్ట్రపతి భవన్‌ ప్రాంగణంలో పట్టాభిషేక కార్యక్రమం జరుగుతుంది.

Read more