80% బ్యాంకింగేతర సంస్థల్లోనే పొదుపు!

న్యూఢిల్లీ: భారత్‌లో జన్‌ధన్‌ ఖాతాలపేరిట ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాంకుఖాతా ఉండాలన్న లక్ష్యంతో బ్యాంకింగ్‌సేవలు మరింతచేరువ చేసినప్పటికీ 80శాతం మంది భారతీయులు ఇప్పటికీ బ్యాంకుల్లో కాకుండా ఇతర వ్యవస్థల్లోనే

Read more