వైద్యశాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్‌ బహుమతి

న్యూఢిల్లీ: వైద్యశాస్త్రంలో విశేష సేవలు అందించినందుకు ముగ్గురు అమెరికన్‌ వైద్యులకు సంయుక్తంగా నోబెల్‌ అవార్డును ప్రకటించారు. జెఫ్రీ .హాల్‌(న్యూయార్క్‌), మైఖేల్‌ రోస్‌బాష్‌(ఒక్లహామా), మైఖేల్‌ డబ్లూ.యంగ్‌(మియామీ)లకు 2017 సంవత్సరానికి నోబెల్‌ బహుమతికి

Read more