అణ్వస్త్ర రహిత ప్రపంచం కోసం కృషికి నోబెల్‌ శాంతి పురస్కారం

ఓస్లో: అణ్వస్త రహిత ప్రపంచం కోసం కృషి చేస్తున్న ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపెయిన్ టు అబాలిష్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్(ఐకెన్) సంస్థ 2017 సంవత్సరానికి నోబెల్ శాంతి పురస్కారాన్ని అందుకుంది. ఓస్లోలో

Read more