కాంగోవైద్యుడు, ఇరాకీ మహిళకు నోబెల్‌ శాంతిపురస్కారం!

ఓస్లో : కాంగోకు చెందిన వైద్యులు డా.డెనిస్‌ ముక్వేగే, యాజిది ప్రచారకర్త నదియా మురాద్‌లు 2018 నోబెల్‌ శాంతిపురస్కారాలకు ఎంపికయ్యారు. శుక్రవారం నోబెల్‌ కమిటీ ఈ పురస్కారాల

Read more