నోబెల్‌ విజేతల ‘ప్రతిభ’ మనదేశంలో లేదా?

నేడు జాతీయ సైన్స్‌ దినోత్సవం ప్రతిభను ప్రోత్సహించే వ్యవస్థ మన దేశంలో లేదని నోబెల్‌ వంటి పురస్కారాలు వ్యక్తులకు నేరుగా దక్కేవి కావని వ్యవస్థ సహకరించే పరిస్థితి

Read more