భౌతిక‌శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్‌

స్టాక్‌హోం: భౌతికశాస్త్రంలో విశేష పరిశోధనలకు గాను ముగ్గురు అమెరికా శాస్త్రవేత్తలను ప్రతిష్ఠాత్మక నోబెల్‌ పురస్కారం వరించింది. 2017 సంవత్సరానికి గాను అమెరికాకు చెందిన రైనర్‌ వేస్‌, బ్యారీ

Read more