నగదు కష్టాల్లో నలుగుతున్న జనం

నగదు కష్టాల్లో నలుగుతున్న జనం ప్రతి ఊర్లో దాదాపుగా ఓ బ్యాంకు బ్రాంచిని, ఎటిఎంను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. మా ఊరికి బ్యాంకు వచ్చిందని గ్రామీణులు సంతోషించినా

Read more