నిత్యానంద స్వామి చనిపోలేదట ..

నిత్యానంద స్వామి చనిపోయారంటూ సోషల్ మీడియా లో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం అవుతున్న నేపథ్యంలో నిత్యానంద స్వామి ఆ వార్తల ఫై క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను సమాధిలోకి

Read more