నాకు రాజకీయాల్లోకి రావాలనే యోచన లేదు: నిర్మలానంద స్వామిజీ

మండ్య: నేను రాజకీయాల్లోకి రావాలనే ఆలోచన లేదని శ్రీ క్షేత్ర ఆదిచందనగిరి మఠం పీఠాధ్యక్షుడు  శ్రీ నిర్మలానంద స్వామిజీ స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా సమావేశంలో

Read more