పెళ్ళైన మూడు రోజులకే తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిన నవ వధువు..

ఎంతో సంబరంగా అమ్మాయి పెళ్లి చేశామని..మంచి భర్త , అత్తామామ దొరికారాని సంబరపడ్డారో లేదో..మృతువు కారు రూపంలో వచ్చి నవ వధువు ను , ఆమె తండ్రిని

Read more