త్వరలోనే ప్రపంచానికి సరికొత్త వెపన్‌ చూపిస్తాను!

వర్కర్స్ పార్టీ సెంట్రల్ కమిటీ సమావేశాల్లో కిమ్ ఉత్తర కొరియా: త్వరలోనే ప్రపంచానికి సరికొత్త ఆయుధాన్ని (వెపన్) చూపించనున్నట్టు ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌

Read more