కొత్త రకం వైరస్: పిల్లలపై ప్రభావం అధికం!

బ్రిటన్ నిపుణుల అభిప్రాయం London: బ్రిటన్ ను వణికిస్తున్నకొత్త రకం  కరోనా మహమ్మారి పిల్లలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుందా?అవుననే అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ కొత్త రకం కరోనా

Read more