ఇరాన్‌పై అమెరికా కొత్త ఆంక్షలు

అమెరికా: ఇరాన్‌పై గరంగరంగా ఉన్న అమెరికా ఆ దేశాన్ని ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టడమే లక్ష్యంగా మరిన్ని ఆంక్షలు విధించేందుకు సిద్దమైంది. ఇరాన్‌తో జౌళి, నిర్మాణ, ఉత్పత్తి, గనుల

Read more