దేశవ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఎన్నికలకు సుముఖం

దేశవ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఎన్నికలకు సుముఖం దేశవ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఎన్నికలు జరగాలనే విధానానికి తాము కూడ సుముఖంగా ఉన్నామని ఎపి సిఎం చంద్రబాబునాయుడు అన్నారు. సమస్యలు రాకుండా ఒకేసారి

Read more