శాసన మండలిని సందర్శించిన నేపాల్‌ ప్రతినిధి బృందం

శాసన మండలిని సందర్శించిన నేపాల్‌ ప్రతినిధి బృందం జూబ్లీహాల్‌ విశిష్టతను తెలిపిన కౌన్సిల్‌ చైర్మన్‌ స్వామిగౌడ్‌ తెలంగాణలో విద్యావిధానంపై వివరించిన చీఫ్‌విప్‌ పాతూరి హైదరాబాద్‌: నేపాల్‌ ప్రతినిధి

Read more