నేపాల్ లో అదృశ్యమైన విమానం కోవాంగ్‌ గ్రామంలో కూలింది

నేపాల్‌లో తారా ఎయిర్ 9 NAET ట్విన్-ఇంజిన్ విమానం విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఆదివారం ఉదయం పోఖారా నుంచి నేపాల్‌లోని జోమ్‌సోమ్‌కు వెళ్తుండగా ఉదయం 9.55 గంటలకు ఏటీసీ

Read more