నేపాల్‌లో బాంబు పేలుళ్లు నలుగురి మృతి

ఖాఠ్మాండు: నేపాల్‌లో ఆదివారం కాఠ్మాండులోని సుకేధర్‌, ఘట్టెకులో, నాగ్‌ధుంగా ప్రాంతాల్లో బాంబు పేలుళ్లలు జరిగాయి. ఈ పేలుళ్లులో నలుగురు మృతిచెందగా మరో ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అయితే

Read more