వ్యర్థాల నియంత్రణలో నిర్లక్ష్యం

ఎలక్ట్రానిక్‌ ఉత్పత్తులను అత్యధికంగా వినియోగించే కంపెనీల పాత్రను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈ నియమాలు రూపొందించినా పర్యవేక్షణా లోపాలు కొట్టొచ్చినట్లు కనబడుతున్నాయి. ఈ వ్యర్థాల సేకరణ నేటికీ

Read more