ఇంట్లో నెగెటివ్‌ ఎనర్జీ పోవాలంటే

పరిశుభ్రత-ప్రాధాన్యత మానసిక ప్రశాంతతకు ఇంట్లో వాతావరణం బాగుండేలా చూసుకోవాలి. ఇంట్లోకి గాలి వెలుతురు ధారాళంగా వచ్చేలా కిటికీలు తెరచి ఉంచాలి. సూర్యకిరణాలు ఇంట్లో పడేలా చూసుకోవాలి. గాలి,

Read more