బుద్ధి తెచ్చుకున్న నీలయ్య!

నీతి కథ బుద్ధి తెచ్చుకున్న నీలయ్య! నాగారము గ్రామంలో భీమయ్య చిరుద్యోగి. ఒక ఆఫీసులో అటెండరుగా పని చేస్తున్నాడు. అతని కొడుకు నీలయ్య పదోతరగతి ఫెయిలయ్యాడు. అందుకు

Read more