జమిలి ఎన్నికలకు జై కొడదామా?

జమిలి ఎన్నికలకు జై కొడదామా? మోడీ పట్టిందల్లా బంగారం.పలికిందల్లా సింగారం. అంతే కాదు ఆయన మెదడులోంచి ఏ ఆలోచన పుట్టినా దానికి కార్యాచరణ రూపం కల్పించి శాసనంగా

Read more

నీతిఅయోగ్‌ సమావేశంలో ఎపిసిఎం చంద్రబాబు

నీతిఅయోగ్‌ సమావేశంలో ఎపిసిఎం చంద్రబాబు న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్‌లో జరుగుతున్న నీతిఅయోగ్‌ పాలక మండలం సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎపి సిఎం చంద్రబాబునాయుడు ప్రధానమంత్రి మోడీ నేతృత్వంలో

Read more