నీతీ కధ

ఎవరు త్రవ్విన గోతిలో వారే పడతారు నల్లమల ఆడవుల్లో ఒక చెట్లు పై కాకి కోకిల ఉండేవి రంగులోరండూ ఓక్కటేయైనా స్వరంలో తేదా వలన కోకిలను పేరు

Read more

నీతీ కధ

ఒక అడవిలో మద్యలో ఒక పెంకిటిల్లు ఉండేది అందులో వనమిత్ర అనే ఒక మధ్య వయసు మనిషి ఉండేవాడు అతని తండ్రి తాతల నుండి ఆ కుంటుంబం

Read more

నీతీ కథ

మంచి మనసు శ్రీపురం గ్రామంలోని ఉన్నత పాఠశాలలు ఉమేశ్వర్‌ అనే విద్యార్థా 10వ తరగతి చదువుతున్నాడు అతడు చిన్నప్పటి నుంచీ ఎప్పుడు తరగతిలో మెదటి ర్యాంకే వచ్వేఆడు

Read more

నీతీ కథ

తెలివైనవారు తడుకు పేట గ్రామంలో విష్లు శర్మ అనే పండితుడు ఉండేవాడు శర్మకు తానే గోప్పపండితుడు గర్వం ఉండేది చదువురాని వారిని చూసి చులకునగా మాట్టాడునువాడు ఇక

Read more

నీతి కథ

కిట్టు తెలివి బనిగండ్లపాడు అనే గ్రామాంలో కిట్టు అనే అబ్బాయి ఉండేవాడు కిట్టు చాలా మంచి ప్లివాడు మంచిని తప్ప చెడును సహించలేనివాడు ఆ ఊరిలోనే సునీత

Read more

నీతీ కథ

పదవతరగతి పరీక్షలు ముగియగానే గిరీష్‌ హరి సందీష్‌లు హాస్టల్‌ నుంచి బ్యాగులు సద్దుకోని పట్నం నుంచి సోంత ఊళ్ల బయటుదేరారు వచ్చేటప్పుడు దానిలో సెలవులు అయ్యాక బాగాచదువుకొని

Read more

నీతికథ

అనగనగా ఓ దట్టమైన అడవిల ఎన్నో జంతువులు ఏనుగులు పులులు సంహాలు లాంటి పెద్ద పెద్ద జంతువులతోపాటు కోతులు కుండేళ్ల ఉడుతలు వంటి చిన్న చిన్న జంతువులకు

Read more

నీతీ కథ

హద్దే ముద్దు ఒక అడవిలో పళ్ల చెట్ట ఎక్కువగా వుండి కోతుల గుంవుకు ఆలావాలంగా వుండేది అందులో పిల్లలో జటుటగా చేరి కొమ్మలపై వివిధ విన్యాపాలు చేస్తే

Read more

నీతీ కథ

ఒక ఆడవిలో నెమలి పావురం కోకిల కలిసిమెలసి అన్యోన్యంగా ఉండేవి భగవంతుడిచ్చిన తమలోని ప్రతిభాపాటవాలతో అందరని అని అంటే అందరికి అంతులేని అభిమానం ఒకరరోజు ఒక వేటగాడు

Read more