ఐపాడ్‌, మాంసాహారం, కావాలి:జైలులో గ్యాంగ్‌స్టర్‌ కోరికలు

బరువు తగ్గిపోతున్నానని వ్యాఖ్యనో చెప్పిన అధికారులు ఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని తిహార్ జైలులో నేరాలకు పాల్పడి జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్నా మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ అయిన నీరజ్‌ బవానా

Read more