ఔషధాల వేప

చెట్లు- ఆయుర్వేద వైద్యం వేప చెట్టు ప్రపంచంలోనే అరుదైన వృక్షాల్లో ఒకటి. ఈ చెట్టు వేరు నుంచి ఆకు వరకూ అన్ని ఔషధాలే. అలాంటి వేప నేడు

Read more