మరికాసపేట్లో ఢిల్లీ నుండి మంగళగిరి కి రానున్న పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరికాసేపట్లో ఢిల్లీ నుండి మంగళగిరి కి రానున్నారు. NDA సమావేశానికి హాజరైన పవన్ ..రెండు రోజులుగా ఢిల్లీ లోనే మకాం వేశారు.

Read more