ప్రకృతి దోషం కాదు, ఇది మనిషి ద్రోహమే!

నీరుగారుతున్న సాగు,తాగునీటి సంరక్షణ తెలుగు రాష్ట్రాల చరిత్రను పరిశీలించినా కాకతీయులుకానీ, విజయనగరాధీశుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయుల కాలం నుంచీ సాగునీటికి.. ముఖ్యంగా చిన్ననీటి వనరులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. వాన

Read more

ప్రకృతి మాత

ఆధ్యాత్మిక చింతన సువక్షోజ కుంభాం సుధాపూర్ణ కుంభాంప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావ లంబామ్‌సదాస్యేందు బింబాం సదోనోష్ట బింబాంభజే శారదాంబా మజస్రం మదంబా య్ఇది శ్రీశారదాభుజంగ ప్రయాతాష్టక స్తోత్రమ్‌లోని మొదటి శ్లోకం.

Read more

ప్రకృతి

ఆధ్యాత్మిక చింతన గాలి, నీరు, నిప్పు, మట్టి, ఆకాశం పంచభూతాలుగా అనుకుంటే అందులో అణుమాత్రపు జీవి మనిషి. గాలి శ్వాసగా ఊపిరిగా వెలసిన ఆహారం నిప్పు సహాయంతో

Read more

ప్రకృతితో మమేకమై జీవించాలి

న్యూఢిల్లీ: ప్రకృతితో మమేకమై జీవించాలని ప్రధాని మోడి సందేశం ఇచ్చారు. ఈరోజు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం, ఈసదర్భంగా ప్రధాని ప్రకృతే పరమేశ్వరుడన్నారు. ప్రకృతితో కలిసి వెళ్తే భవిష్యత్తు

Read more

వసంతమా!

బాలగేయం వసంతమా వసంతమా వసంతమా వచ్చావా వసంతమా ఆహ్లాద ప్రకృతి తెచ్చావా? ఆమని శోభ యిచ్చావా? చెట్లు చిగురాకువేయగ తరులు విరియ బూయగా కోకిలలు గానం జేయగ

Read more

వర్షపాతాన్ని ఎలా కొలుస్తారు?

తెలుసుకుందాం.. వర్షపాతాన్ని ఎలా కొలుస్తారు? వర్షం కురిసినప్పుడు ఒక బహిరంగ ప్రదేశంలోని సమతలం మీద ఎంత ఎత్తుకు నీరు చేరుకుం టుందో ఆ మట్టం ప్రాతి పదికగా

Read more

ఊహల ఊయలలో…!

ఊహల ఊయలలో…! చల్లని సాయంకాలం వేడి వేడి కాఫీ తాగుతూ… ఎప్పుడో చిన్నతనంలో వెళ్లిన ఊటీ, కొడైకెనాల్‌ అందాలు మనసులో ఒక్కసారి స్మరించుకుంటే మనసుకు ఎక్కడలేని ఉత్సాహం

Read more

నా దేశం

బాలగేయం నా దేశం ఎంత అందమైన దేశం నా భారతదేశం నవరతనాల దేశం ఎంతో గొప్ప దేశం నవభారత దేశం ఎంత అందమైన దేశం గలగలా పారే

Read more

ప్రకృతి అందం

బాలగేయం ప్రకృతి అందం   సాయంకాలం చల్లగాలిలో సముద్రంలో సూర్యుడు అస్తమిస్తుంటే అరుణ కాంతులు అలల సొగసులు ఎంతో అందం ఆకాశంలో పక్షుల గుంపుల పరుగులు చెలకల

Read more