మౌత్‌వాష్‌ సహజంగా

నోటి నుంచి దుర్వాసనా, చిగుళ్ల సమస్యలున్నప్పుడు వైద్యులు మౌత్‌వాష్‌ వాడాలని సూచిస్తుంటారు. వాటిని ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. ఉప్పు నీళ్లు నోటిని ఆరోగ్యంగా ఉంచే

Read more