గోవాలో వచ్చే ఏడాది 36వ జాతీయ క్రీడోత్సవాలు

గోవాలో వచ్చే ఏడాది 36వ జాతీయ క్రోడోత్సవాలను నిర్వహించనున్నారు. గోవా స్సోర్ట్స్‌ అథారిటీ జాతీయ క్రీడోత్సవాలు తేదీలను ఖరారు చేసింది. వచ్చే ఏడాది నవంబర్‌ 4 వ తేదీనుంచి 17వ

Read more