తగ్గుతున్న భారత్ జనాభా: ఎన్హెచ్ఎఫ్ఎస్–5 సర్వే

మంచిది కాదంటున్న నిపుణులు! న్యూఢిల్లీ : దేశంలో జనాభా తగ్గుతోంది. మునుపటితో పోలిస్తే పుడుతున్న పిల్లల సంఖ్య తగ్గిపోయింది. ‘రీప్లేస్ మెంట్ స్థాయి (జనాభా అటు తగ్గకుండా..

Read more