తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా జాతీయ గీతాలాపాన

తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సామూహిక జాతీయ గీతాలాపాన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. స్వతంత్య్ర వజ్రోత్సవాల్లో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమంలో ప్రజలందరూ భాగస్వాములయ్యారు. పదకొండున్నరకు ఎక్కడివారు అక్కడే

Read more