నరసాపురం-గుంటూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తప్పిన ప్రమాదం

పశ్చిమగోదావరి: నరసాపురం-గుంటూరు ఫాస్ట్‌ ప్యాసెంజర్‌ రైలుకు నేడు పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. వీరవాసరం చేరేసరికి ఇంజన్‌ నుంచి ఒక్కసారిగా పొగలు చెలరేగడంతో ప్రయాణీకులు ఆందోళన చెందారు. బ్రేక్‌

Read more