ఏపిలో ఇన్ని దారుణాలు ఎన్నడూ చూడలేదు

న్యూఢిల్లీ: ఏపి చరిత్రలోనే ఇన్ని దారుణాలు ఎప్పుడూ చూడలేదని సియం చంద్రబాబు అన్నారు. సీఈసిని కలిసి చంద్రబాబు బృందం గంటన్నర పాటు చర్చించారు. అనంతరం చంద్రబాబు మీడియాతో

Read more