సభాసమావేశాల్లో సెల్‌ఫోన్‌ వాడకం అనుచితం..

విచక్షణ కలిగి ఉండాల్సిన అవశ్యం! పార్లమెంట్‌, రాష్ట్రాల శాసనసభ సమావేశాలలో వివిధ సమస్యలు వాదోపవాదాల మధ్య జరుగుతుంటాయి. చాలా ఆసక్తికరంగా, దీర్ఘంగా సాగుతున్న సమావేశాలలో నాయ కులు

Read more