‘బాబూ… ఓ రాంబాబు..అంటూ నాగబాబు మెగా కౌంటర్

జనసేన నేత , పవన్ కళ్యాణ్ బ్రదర్ నాగబాబు జనసేన పార్టీ లో యాక్టివ్ గా ఉంటూ..పార్టీ ఫై విమర్శలు చేసేవారికి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు

Read more